Skip navigation

Na základe akých kritérií vznikol rebríček najlepších internetových zoznamiek?

Naši odborníci prísne otestovali a vyhodnotili zoznamky v našom rebríčku. Všetky naše testy prebiehali anonymne, aby sme si overili, že zoznamky spĺňajú naše kritériá. Naše kritériá berú do úvahy postup registrácie, profil organizácie, metódy vyhľadávania a nástroje na kontakt medzi členmi. Hodnotíme aj náklady, bezpečnosť údajov, zákaznícky servis, počet a priemerný vek členov. Zvláštnu pozornosť venujeme náročnosti používania, originalite a efektívnosti funkcií a systémov na prepojenie členov.

Všetky tieto údaje zhromažďujeme do štyroch hlavných kategórií: kvalita profilov, efektívnosť, zákaznícky servis a funkcie. Toto všetko nám umožňuje dať celkové hodnotenie, ktoré rozhodne o vzhľade a pozícii v rebríčku. Rozhodli sme sa tiež nezaradiť zoznamky, ktoré majú výrazne nízke celkové hodnotenie, aby v našom rebríčku zostali naozaj len tie najlepšie stránky.

Náš rebríček sa neustále vyvíja, pretože každý deň testujeme nové zoznamky, aby sme vám čo najlepšie pomohli hľadať, a naďalej si všímame kvalitné stránky, ktoré v ňom už sú.

Read more
Read less

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.