Skip navigation

Všeobecné obchodné podmienky

Návštevou lokality www.najlepsich-zoznamiek.sk a využívaním našich služieb na tejto lokalite musí každý používateľ prijať naše Všeobecné obchodné podmienky a súhlasiť s ich podmienkami a klauzulami. Návšteva tejto webovej lokality je iba na vaše osobné použitie a nedá sa predať tretej strane.
Lokalita najlepsich-zoznamiek.sk patrí spoločnosti EURANKA SA so sídlom na adrese Avenue de Montchoisi 35 – 1006 Lausanne , Švajčiarsko. IČ DPH: CHE-361802119.

Podmienky používania

Webová lokalita www.najlepsich-zoznamiek.sk oprávňuje používateľa na využívanie služieb iba na súkromné účely. Reprodukcia, zobrazovanie alebo distribúcia jej obsahu na obchodné účely sa týmito predpismi prísne zakazuje. Všetok obsah, ktorý je k dispozícii na lokalite www.najlepsich-zoznamiek.sk, je chránený autorským zákonom. Materiály použité a zobrazené na webovej lokalite, vrátane, okrem iného, textov, fotografií, mien, emblémov, obchodných a servisných značiek, sú vlastníctvom lokality www.najlepsich-zoznamiek.sk alebo jej dcérskych spoločností či poskytovateľov licencie a sú chránené zákonom. Ich použitie, kopírovanie (reprodukcie, prevzaté súbory alebo výtlačky), zmena a šírenie bez predchádzajúceho súhlasu sú nezákonné a viedli by k okamžitému zničeniu.

Obmedzenie zodpovednosti

Portál www.najlepsich-zoznamiek.sk musí byť dostupný 24 hodín denne 7 dní v týždni. Spoločnosť EURANKA však nemôže byť zodpovedná za prípadné nespojitosti funkcií webovej lokality alebo služieb s ňou spojených. Presnosť obsahu a jeho aktualizácií nie je zaručená. Obsah portálu www.best-irish-datingsites.com sa dodáva „podľa dostupnosti“ bez akejkoľvek záruky.
Ani táto webová lokalita, ani jej pridružení partneri alebo zamestnanci nemôžu zaručiť oslobodenie od chýb ani pokračovanie ponúkaných služieb, jej obsahu a jej výsledkov hodnotenia.
Portál www.najlepsich-zoznamiek.sk, jeho zamestnanci, partneri, zástupcovia, dodávatelia a žiadna osoba podieľajúca sa na jeho vzniku, výrobe a distribúcii nemôže byť zodpovedná za prípadné škody, pokiaľ ide o spoľahlivosť a presnosť získaných výsledkov porovnania, ani za webové lokality svojich partnerov. Také škody sa týkajú okrem iného: následných, druhotných, špeciálnych, po sebe idúcich alebo represívnych škôd, prípadne škôd, ktoré vyplývajú zo straty zisku alebo straty údajov.
EURANKA môže prerušiť svoju činnosť, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady, a dočasne alebo úplne zatvoriť portál www.najlepsich-zoznamiek.sk alebo zrušiť prístup k jednej alebo viacerým službám, ktoré s ním súvisia. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne narušenia ani nemožnosť používať webovú lokalitu, ani za poruchy zabezpečenia IT, ktoré by mohli viesť ku zhoršeniu akéhokoľvek druhu.

Prepojenia, webové stránky a obsah tretích strán

Portál www.najlepsich-zoznamiek.sk ponúka rebríček webových lokalít tretích strán. Tieto pridružené webové lokality sa dajú navštíviť, keď používateľ klikne na niektoré z prepojení uvedených v rebríčku navrhovaných partnerských webových stránok. Keď používateľ klikne na niektoré z týchto prepojení, opúšťa našu webovú lokalitu. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a činnosťou našich partnerov. Tieto lokality tretích strán majú svoje vlastné pravidlá a všeobecné obchodné podmienky. Portál www.najlepsich-zoznamiek.sk a členovia jeho tímu nemôžu byť zodpovední za žiadne škody, ku ktorým by mohlo dôjsť na týchto pridružených stránkach. Nebude uznaná žiadna sťažnosť týkajúca sa obsahu týchto webových lokalít, ich činnosti, návštevnosti alebo akýchkoľvek postupov.

Pravidlá pre používateľa

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na lokalitu www.najlepsich-zoznamiek.sk a ponúkané služby. Používaním tejto webovej lokality prijímate podmienky tejto zmluvy, ktoré môžu byť aktualizované alebo zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Berte na vedomie, že je vašou povinnosťou z času na čas si prezrieť túto stránku a oboznámiť sa s prípadnými revíziami. Ak nechcete prijať naše podmienky, budete musieť opustiť naše webové stránky.

Kontaktné údaje

Všetku spätnú väzbu, poznámky a žiadosti týkajúce sa našich Všeobecných obchodných podmienok zasielajte e-mailom na

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.